Byt till en inbrotts- och brandsäker dörr redan i dag!

Licenserad Swedoor-montör

Antal är licenserad montör av Swedoors klassade dörrar gällande brand, ljud och säkerhet.

Certifieringsutbildningen omfattade:

  • Produktkunskap ljud-, brand- och inbrottsskyddade dörrar
  • Information om normer för ljud-, brand- och inbrottsklasser
  • Teoretisk genomgång av avgörande monteringsdetaljer
  • Praktiskt montage
  • Orientering av lokal marknadsföring
  • Innebörd av certifieringen

Vi har produkter från: